×

Prawo spółek

Prawo spółek

  • Oferujemy wsparcie w zakładaniu spółek prawa handlowego i ich bieżącym funkcjonowaniu przygotowując wszelkie niezbędne dokumenty oraz reprezentując spółkę w postępowaniu rejestrowym.
  • Uzyskamy wymagane prawem, dla prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej – koncesje, zezwolenia oraz pozwolenia.
  • Zapewnimy obsługę organów wewnętrznych spółek przygotowując projekty dokumentów, w tym uchwał.
  • Zapewnimy wsparcie w bieżącej obsłudze przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki.
  • Wspieramy w wypełnianiu obowiązków regulacyjnych spółek działających na rynku regulowanym.
  • Świadczymy interdyscyplinarną obsługę prawną współpracując z renomowanymi kancelariami doradztwa podatkowego, biegłymi rewidentami oraz biurami rachunkowymi.
  • Wspieramy przedsiębiorców chcących rozpocząć prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii współpracując z kancelarią brytyjską.
  • Przygotujemy projekty umów na potrzeby bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorców różnych sektorów gospodarki.
  • Dokonamy weryfikacji projektów kontraktów przedstawionych przez kontrahentów i partnerów biznesowych, opracujemy niezbędne projekty umów oraz dokonamy audytu umów.
Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie organizacji i bieżącego funkcjonowania spółek i ich organów.