×

Reorganizacje

Reorganizacje

  • Przeprowadzimy kompleksowo procesy transformacji spółek tj. połączenia, podziały lub przekształcenia, w tym także procesy transgraniczne.
  • Przygotujemy przedsiębiorstwo do planowanej sprzedaży lub reorganizacji prowadzonej działalności.
  • Przeprowadzimy kompleksowo transakcje fuzji i przejęć (M&A) poprzez badanie due diligence, przygotowanie struktury prawnej transakcji, przygotowanie dokumentacji transakcji oraz uczestnictwo w negocjacjach.
  • Przygotujemy całą niezbędną dokumentację, w tym plany transakcji, umowy sprzedaży, wnoszenie wkładów rzeczowych.
  • Zapewniamy wsparcie w sprawnym przeprowadzeniu projektów reorganizacyjnych i ich realizację zgodnie z harmonogramami, oraz koordynowanie innych doradców (project management).
Za nami bogate doświadczenie kilkudziesięciu kompleksowo przeprowadzonych procesów reorganizacji - połączeń, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego.