×

COMPLIANCE

COMPLIANCE

  • Przeprowadzimy profesjonalne audyty prawne przedsiębiorstwa (due diligence) przedstawiając kompleksowy raport z badania.
  • Zweryfikujemy poprawność przyjętych w przedsiębiorstwie rozwiązań prawnych (compliance).
  • Opracujemy i wdrożymy wymagane prawem procedury wewnętrzne (AML, procedury ładu korporacyjnego).
  • Opracujemy system zgodności w przedsiębiorstwie.
  • Opracujemy polityki wewnętrzne, wzorce i regulaminy stosowane przez przedsiębiorców.
  • Przeprowadzimy szkolenia prawne z zakresu reorganizacji działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców, compliance oraz AML.
Z powodzeniem wdrożyliśmy wymagane prawem procedury AML oraz przeprowadziliśmy szkolenia wewnętrzne u naszych Klientów będących instytucjami obowiązanymi.