×

Compliance

  • Przeprowadzam profesjonalne audyty prawne przedsiębiorstw (due diligence), przedstawiając kompleksowy raport z badania.
  • Weryfikuję poprawność przyjętych rozwiązań prawnych w przedsiębiorstwie (compliance).
  • Opracowuję i wdrażam wymagane prawem procedury wewnętrzne (AML, procedury ładu korporacyjnego).
  • Opracowuję system zgodności w przedsiębiorstwie.
  • Opracowuję polityki wewnętrzne, wzorce i regulaminy stosowane przez przedsiębiorców.
  • Przeprowadzam szkolenia prawne z zakresu M&A, compliance oraz AML.
Z powodzeniem wdrożyłam wymagane prawem procedury AML oraz przeprowadziłam szkolenia wewnętrzne u swoich Zleceniodawców będących instytucjami obowiązanymi.