×

Prawo spółek

  • Wspieram w zakładaniu spółek prawa handlowego oraz w ich bieżącym funkcjonowaniu przygotowując wszelkie niezbędne dokumenty oraz reprezentując spółkę w postępowaniu rejestrowym.
  • Wspieram w uzyskaniu niezbędnych, wymaganych prawem koncesji, zezwoleń czy pozwoleń.
  • Zapewniam obsługę organów wewnętrznych spółek przygotowując projekty dokumentów, w tym również uchwał.
  • Wspieram w bieżącej obsłudze przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki.
  • Wspieram w wypełnianiu obowiązków regulacyjnych spółek działających na rynku regulowanym.
  • Świadczę interdyscyplinarną obsługę prawną współpracując z renomowanymi kancelariami doradztwa podatkowego, biegłymi rewidentami oraz biurami rachunkowymi.
  • Wspieram przedsiębiorców planujących rozpocząć prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii, współpracując z kancelarią brytyjską.
  • Przygotowuję projekty umów na potrzeby bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorców różnych sektorów gospodarki.
  • Dokonuję weryfikacji projektów kontraktów przedstawionych przez kontrahentów i partnerów biznesowych, opracowuję niezbędne projekty umów, a także dokonuję audytów umów.
Zapewniam kompleksowe doradztwo w zakresie organizacji i bieżącego funkcjonowania spółek i ich organów.