×

Fuzje i przejęcia

  • Przeprowadzam kompleksowo procesy transformacji spółek tj. połączenia, podziału lub przekształcenia, w tym również procesy transgraniczne.
  • Przygotowuję przedsiębiorstwa do planowanych sprzedaży lub reorganizacji prowadzonych działalności.
  • Przeprowadzam kompleksowe transakcje fuzji i przejęć (M&A), poprzez badanie due diligence, przygotowanie struktury prawnej transakcji, przygotowanie dokumentacji transakcji oraz uczestnictwo w negocjacjach.
  • Przygotowuję niezbędną dokumentację, w tym plany transakcji, umowy sprzedaży, wnoszenie wkładów rzeczowych.
  • Zapewniam wsparcie w sprawnym przeprowadzaniu projektów reorganizacyjnych i ich realizację zgodnie z harmonogramami oraz koordynację innych doradców (project management).
Posiadam bogate doświadczenie w przeprowadzeniu kompleksowo kilkudziesięciu procesów reorganizacji - połączeń, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego.